bouwverkeerMelkwegBlaricum

Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met Bouwbedrijf Van de Kolk-Garderen B.V.,
tel. 0577-461855.

Voor de volledige tekening van de wegwijzering klikt u hier

UPDATE 15 JANUARI 2018


TIJDELIJKE AFSLUITING PASTOOR DE SAEYERWEG TE BLARICUM

In de periode vanaf maandag 22 januari 2018 tot en met vrijdag 9 februari 2018 zal in verband met werkzaamheden aan de openbare weg de Pastoor de Saeyerweg ter hoogte van huisnummer 10 afgesloten zijn.

In de bovengenoemde periode zal een gedeelte van de bestrating worden hersteld en het gedeelte van de Pastoor de Saeyerweg tot aan het fietspad van de Melkweg voorzien worden van nieuwe bestrating.

De woonhuizen gelegen aan de Pastoor de Saeyerweg zijn in de bovengenoemde periode bereikbaar via de Vliegweg. De woonhuizen aan de Melkweg zijn bereikbaar via de Eemnesserweg.

In de periode van maandag 19 februari 2018 tot en met vrijdag 23 februari 2018 zullen de bestaande bermen van de Pastoor de Saeyerweg hersteld worden.

Noordwijk, 15 januari 2018UPDATE 14 MAART 2016

Inmiddels zijn de werkzaamheden op het bouwperceel zover gevorderd dat de aangebrachte stalen damwandprofielen verwijderd kunnen worden. Het verwijderen van de stalen damwandprofielen zal waarschijnlijk op woensdag 30 maart a.s. starten. Bij het verwijderen van de stalen damwandprofielen kunnen trillingen en geluidoverlast ontstaan.

Bij de afvoer van de stalen damwandprofielen zal gebruik worden gemaakt van de tijdelijke bouwweg langs de Melkweg. Het transport zal uitgevoerd worden door grote vrachtvoertuigen. De afvoer zal gebeuren via de Pastoor de Saeyerweg en de Vliegweg.

Noordwijk, 14 maart 2016


UPDATE 31 augustus 2015

Inmiddels zijn de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de damwanden afgerond. De tijdelijke bouwweg zal vanaf dit moment gebruikt gaan worden door het reguliere bouwverkeer. Hierbij moet gedacht worden aan transport van allerlei bouwmaterialen met vrachtvoertuigen. De medewerkers van de bouwplaats zullen gebruik maken van de toegangsweg via de Vliegweg.

Noordwijk, 31 augustus 2015


UPDATE 20 juli 2015

Op maandag 17 augustus a.s. zullen de damwanden worden aangevoerd. Eveneens zal de heistelling, welke de damwanden zal gaan aanbrengen, worden aangevoerd.

In de loop van maandag 17 augustus a.s. zal gestart worden met het aanbrengen van de damwanden. Het aanbrengen zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Bij het aanbrengen van de damwanden kan er geluidsoverlast ontstaan.

Noordwijk, 20 juli 2015


UPDATE 13 juli 2015

De tijdelijke bouwweg is inmiddels aangebracht en wordt gebruikt voor het bereiken van het bouwterrein.
  • De komende weken zullen de onderstaande activiteiten plaatsvinden:
  • In week 29 2015 zullen een aantal kranen worden afgevoerd via de tijdelijke toegangsweg.
  • Op maandag 20 juli a.s. zal een voertuig welke de sondering gaat maken op het bouwterrein worden aangevoerd.
  • Na de bouwvakantie 2015 zullen de onderstaande onderdelen worden aangevoerd:
    • aanvoer damwandstelling
    • aanvoer damwandplanken
    • lossen damwandplanken d.m.v. telekraan.
De juiste data van deze activiteiten zijn nog niet bekend.

Noordwijk, 13 juli 2015


UPDATE 29 JUNI 2015

Inmiddels zijn de juiste data bekend van de uitvoeringswerkzaamheden van de tijdelijke toegangsweg op het bestaande weiland aan de Melkweg te Blaricum.

Op dinsdag 30 juni a.s. zullen met behulp van een kleine rupskraan de prefab betonnen platen t.p.v. de kruising Pastoor de Sayerweg/fietspad en tijdelijke toegangsweg/fietspad worden aangebracht. Door de aanvoer van de rupskraan zal tijdelijk de Pastoor de Sayerweg geblokkeerd zijn.

Op dinsdag 30 juni a.s. zal eveneens gestart worden met het demonteren van een deel van de bestaande afrastering.

Op woensdag 1 juli a.s. zal een grote graafmachine worden aangevoerd.
Het aanvoeren van deze kraan zal tijdelijk overlast veroorzaken i.v.m. de afmetingen van de kraan en de grootte van het transportmaterieel. Het transportmaterieel zal na het uitladen van de graafmachine achteruit de Pastoor de Sayerweg verlaten. Deze graafmachine zal de nodige werkzaamheden gaan verrichten op het bouwperceel. Naast de aanvoer van de bovengenoemde graafmachine zullen eveneens op woensdag 1 juli a.s. de stalen rijplaten ten behoeve van de tijdelijke toegangsweg worden aangevoerd. Deze rijplaten zullen aansluitend worden aangebracht.

Op donderdag 2 juli a.s. zal gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden op het bouwperceel. Het bouwperceel zal worden uitgevlakt en de bouwweg op het bouwperceel zal worden aangebracht. Ten behoeve van deze bouwweg zal tot medio week 28 2015 aanvoer zijn van menggranulaat door vrachtauto's. Deze aanvoer zal zoveel als mogelijk doorlopend worden uitgevoerd. Langs het weiland zal een tijdelijke afrastering worden aangebracht. Hierna kunnen de schapen weer gebruik maken van het weiland.

Noordwijk, 29 juni 2015


UPDATE 26 JUNI 2015

Op dinsdag 30 juni a.s. zal ten behoeve van de start van de voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein gelegen aan de Melkweg te Blaricum het bestaande zandpad Melkweg gebruikt gaan worden door een graafmachine. Deze graafmachine zal middels het bestaande zandpad het bouwperceel benaderen.

Daarnaast zullen in het fietspad ter plaatse van de kruising van de Pastoor de Saeyerweg en ter plaatse van de entree van het bouwperceel voorzieningen worden aangebracht. Deze voorzieningen zijn prefab betonplaten. Deze betonplaten zullen de begaanbaarheid van het fietspad tijdens het gebruik van de tijdelijke bouwweg garanderen.

Ook zal er gestart worden met de aanleg van de tijdelijke toegangsweg naar het bouwperceel. Voor het aanbrengen van deze tijdelijke toegangsweg zal het aanwezige vee door de heer S. Brouwer tijdelijk verwijderd worden. Nadat het nieuwe hekwerk is aangebracht zal het vee worden teruggeplaatst. Ten behoeve van de toegangsweg zal de aanwezige beplanting door loonbedrijf Post worden gemaaid.
Op dinsdag 30 juni a.s. zal de fa. Van Schie starten met het aanbrengen van de rijplaten.
Op donderdag 2 juli a.s. zal de fa. Arfman de nieuwe afrasteringen gaan aanbrengen.

Op het bouwperceel Vliegweg/Melkweg zal binnenkort gestart worden met zogenaamde opschoon werkzaamheden. Deze opschoon werkzaamheden betreffen het verwijderen van lage begroeiingen, dempen vijvers, verwijderen putten en hekken, aanvullen terrein oneffenheden etc. De exacte uitvoeringsdata van bovengenoemde werkzaamheden zijn vooralsnog niet bekend.

Alle bovengenoemde data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen enigszins gaan afwijken.

Noordwijk 26 juni 2015

MEDEDELING 16 JUNI 2015

Op woensdag 17 juni a.s. zal ten behoeve van graafwerkzaamheden, op het bouwperceel gelegen aan de Melkweg te Blaricum, het bestaande zandpad Melkweg gebruikt gaan worden door een graafmachine. De graafmachine zal middels het bestaande zandpad het bouwperceel benaderen. Na afloop van de graafwerkzaamheden (circa twee werkdagen) zal de graafmachine het bouwperceel via de zandweg weer verlaten.

Er zullen geen verdere verkeersbewegingen zijn op het zandpad.

Noordwijk, 16 juni 2015